Pamięć o zmarłych towarzyszy ludziom na całym świecie, niezależnie od miejsca i czasu, światopoglądu i religii. Na kilka dni przed świętem ludzie porządkują groby swoich bliskich, zdobią je kwiatami. Zgodnie z polską tradycją, to właśnie 1 listopada – to czas, kiedy odżywają wspomnienia o tych, którzy odeszli.

Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego czynnie włączyli się do akcji ,,Szkoła Pamięta,, W czwartkowe popołudnie, 28.10.2022 r., podopieczni wraz
z wychowawcami p. A.Plewińską i p. J.Sobieckim udali się na cmentarz parafialny w celu upamiętnienia ważnych postaci. Wychowankowie wysłuchali krótkich opowieści o uczestnikach powstań i żołnierzach poległych w obronie Ojczyzny, a także o nauczycielach, którzy zapisali się w kartach historii naszej szkoły. We wszystkich odwiedzonych miejscach wychowankowie pozostawili zapalone znicze, jako symbol szacunku i pamięci.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi, na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.