Dn.15.03.2023r w naszej Placówce  odbyło się kolejne spotkanie profilaktyczno – edukacyjne dla uczniów kl. VI-VIII Szkoły Podstawowej oraz kl. I-II-III Szkoły Branżowej z Policjantami  z Zespołu do Spraw Profilaktyczno – Społecznych Komendy Powiatowej Policji  w Starachowicach. Spotkanie odbyło się pod hasłem: ,,Uzależnienia i cyberprzemoc. Odpowiedzialność za swoje czyny’’.

Celem spotkania było zwiększenie świadomości uczniów w kwestii zagrożeń internetowych. Uświadomienie młodzieży o konsekwencjach prawnych i społecznych nie przestrzegania obowiązujących zasad. Podczas spotkania skoncentrowano się na szeroko podjętej profilaktyce uzależnień.

Temat przewodni spotkania dotyczył korzystania z telefonu komórkowego i Internetu. Funkcjonariusze zwrócili szczególną uwagę uczniom na odpowiedzialność za słowa ,,wypowiedziane’’ w sieci . Uświadomili jakie konsekwencje prawne niesie ze sobą ,, hejt’’. Przytoczono również temat wrzucania zdjęć do Internetu , tłumaczono czego nie powinniśmy publikować , oraz że wrzucanie zdjęcia bez zgody kolegi / koleżanki jest niezgodne z prawem. Wskazano również aspekty prawne w przypadku naruszenia internetowej etykiety oraz obowiązujących zasad prawnych.

Potrzeba pozostawania w ,,stałym kontakcie ze światem’’ i ,, bycia na bieżąco’’ w ostatnich latach bardzo się pogłębił. Prawie każdy posiada przynajmniej jedno urządzenie multimedialne. Przybyli na spotkanie mundurowi podkreślili uczniom aby pamiętali o tym , że mimo wszystko podstawą życia są relacje międzyludzkie. Coraz więcej uczniów korzysta z Internetu przez telefon dlatego też Policjanci rozmawiali z uczniami o tym , jak prawidłowo , a przede wszystkim bezpiecznie należy korzystać z Internetu. Młodzież w trakcie spotkania dowiedziała się o zagrożeniach jakie mogą pojawić się w cyberprzestrzeni, oraz jak takich zagrożeń unikać.  Policjanci wskazali jak mądrze i bezpiecznie poruszać się po stronach internetowych  i korzystać z różnego rodzaju portali społecznościowych.

Funkcjonariusze przypomnieli także o przestrzeganiu zasad Netykiety, czyli zbioru zasad przyzwoitego zachowania się w Internecie .

Na spotkaniu poruszono również temat szkodliwości palenia tytoniu , picia alkoholu oraz zażywania środków odurzających. Omówiono przepisy prawne dotyczące nieletnich pijących alkohol, palących wyroby tytoniowe oraz posiadających środki odurzające.

Pamiętajmy , że świadoma edukacja dzieci i młodzieży ukierunkowana na kształtowanie psychiki młodego człowieka pozwoli zapobiec zaburzeniom pozytywnych postaw społecznych i nieprawidłowemu kształtowaniu osobowości.