Dn.26.04.2023r w naszej Placówce  odbyło się kolejne spotkanie profilaktyczno – edukacyjne tym razem dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy z Policjantem  z Zespołu do Spraw Profilaktyczno – Społecznych Komendy Powiatowej Policji  w Starachowicach. Spotkanie odbyło się pod hasłem: ,,W trosce o lepszą przyszłość. Zapobieganie zagrożeniom.’’.

Głównym tematem spotkania było szeroko rozumiane bezpieczeństwo oraz zagrożenia  na jakie narażeni się uczniowie w codziennym życiu. Celem spotkania było zwiększenie świadomości uczniów w kwestii zagrożeń internetowych. Uświadomienie młodzieży o konsekwencjach prawnych i społecznych nie przestrzegania obowiązujących zasad. Poruszony został również temat bezpieczeństwa w drodze do szkoły, jak również poza nią. Policjant omawiał zasady poruszania się po ulicy, chodniku, a także po drodze. Funkcjonariusz poruszył także tematykę właściwego zachowania się w szkole i w domu oraz temat zagrożeń wynikających z kontaktów z nieznajomymi a także płynących z Internetu.

Na spotkaniu omówiono nie tylko bezpieczeństwo w drodze do szkoły, ale także zagadnienia cyberprzemocy oraz odpowiedzialności prawnej młodzieży za zachowania niezgodne z prawem (agresję, demoralizację czy przestępstwa z wykorzystaniem Internetu). Funkcjonariusz  omówił, jak reagować gdy uczniowie spotykają się z agresja w Internecie. Zaznaczył, że negatywne i agresywne komentarze, czy też wrogość ze strony innych, pozornie anonimowych osób, mogą dotknąć każdego. Na zajęciach uczniowie zdobyli wiedzę z zakresu i rodzaju zagrożeń występujących  podczas korzystania z Internetu, jak również konsekwencji prawnych niewłaściwego korzystania z sieci internetowej i niezgodnego z prawem, jak przemoc słowna, publikowanie niewłaściwych informacji, czy wizerunku innej osoby bez jej zgody. Ideą spotkania z młodzieżą było wskazanie w jaki sposób mogą chronić siebie i swoją tożsamość przed internetowymi przestępcami. Dzięki takim pogadanką młodzież ma większą świadomość czyhających zagrożeń, oraz jak należy na nie reagować i gdzie szukać pomocy.  Uczniowie zostali uświadomieni również o zagrożeniach w ruchu drogowym.

Pamiętajmy , że świadoma edukacja dzieci i młodzieży ukierunkowana na kształtowanie psychiki młodego człowieka pozwoli zapobiec zaburzeniom pozytywnych postaw społecznych i nieprawidłowemu kształtowaniu osobowości.

Wioletta Szczęsna