Korzystamy ze sprzętu zakupionego w ramach Rządowego  Programu edukacyjno-technologicznego „Laboratoria Przyszłości” również podczas ważnych uroczystości patriotycznych. Dzięki sprzętowi fotograficznemu mogliśmy uwiecznić wspomnienia z XXI „Wrześniowych Spotkań Dzieci i Młodzieży na Wykusie”.