28 września w Ośrodku odbyły się wybory przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

Do wyborów zgłosiło się osiemnastu kandydatów. Każdy uczeń szkoły mógł oddać głos na specjalnie przygotowanej karcie wyborczej. Nad przebiegiem wyborów oraz dbałością o prawidłowe zliczanie głosów czuwali opiekunowie SU.

Największą liczbę głosów otrzymali:

Sylwester Kozłowski

Amelia Zimnicka

Angelika Kowalska

Gratulujemy!