18 maja 2022 roku uczniowie szkoły podstawowej wraz z opiekunami p. Aliną Plewińską i p. Agnieszką Sokół wzięli udział w wycieczce do Arboretum w Nadleśnictwie Marcule. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez pracowników Arboretum. Tematyka obejmowała następujące zagadnienia: gatunki iglaste, pielęgnacja roślin, przystosowanie roślin do środowiska życia, zwierzęta  żyjące w Arboretum, ponadto uczniowie zobaczyli prezentację kolekcji wybranych gatunków roślin, zwłaszcza tych rzadkich, zagrożonych i chronionych we florze polskiej. Celem wycieczki było rozbudzanie zainteresowań pięknem i bogactwem środowiska przyrodniczego oraz budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą. Uczniowie dowiedzieli się w jakim celu zakłada się takie ogrody, poznali również z bliska szereg gatunków rodzimych zwierząt. takich jak osioł, gęsi, bażanty, czy kozy – ale także i tych, które spotkać znacznie trudniej. Ostatnim punktem programu wycieczki było ognisko z kiełbaskami. Posiłek na świeżym powietrzu smakował wszystkim.