16 listopada uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy  uczestniczyli w wycieczce do zakładu produkującego blachę perforowaną – Perfopol. Zwiedzili zakład pracy, zarówno biuro, salę narad,  jak i halę produkcyjną. Uczniowie wysłuchali krótkiego wykładu na temat zakresu działalności firmy, rodzajach produkowanych blach  i  przykładach ich zastosowań. Obserwowali warunki pracy pracowników zakładu oraz rodzaj maszyn wykorzystywanych do produkcji.

Uczniowie zaciekawieniem oglądali przedmioty  wykonane z blachy zarówno te znajdujące się w zakładzie, jak i te z katalogów. Byli aktywni, zadawali pytania.