W dniach. 1.XII.2022r i 9.XII. 2022r uczniowie klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy odwiedzili Komendę Powiatową Policji w Starachowicach. Celem wycieczki było poznanie struktury pracy Policji, zwiedzanie budynku Komendy, oglądanie radiowozu policyjnego oraz przypomnienie ważnych zasad bezpieczeństwa. Podczas wizyty na Komisariacie młodzież mogła bliżej zapoznać się z pracą Funkcjonariuszy poszczególnych pionów. Chętnie i  z wielką ciekawością słuchali opowiadań na temat pełnionych przez nich funkcji. Uczniowie mieli okazję poznać umundurowanie i obowiązki Funkcjonariuszy.  Obejrzeli sprzęt, który wykorzystywany jest do pracy Policji m.in. : latarkę, lizak ,,stop’’, kajdanki, pałkę policyjną.   Uczniowie mieli możliwość  zobaczyć  dyżurkę , oraz monitoring miasta w której Policjanci jako pierwsi przyjmują zgłoszenia od mieszkańców. Uczniowie mieli również okazję obejrzeć świetlicę gdzie odbywają się szkolenia i odprawy. Funkcjonariusz w sposób interesujący dla uczniów opowiedział o trudnej i odpowiedzialnej pracy Policji .

Ostatnia część spotkania odbyła się na placu policyjnym. Policjanci pokazali uczniom służbowe radiowozy. Przy tej okazji zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia.

Uczniowie zadawali mnóstwo pytań na temat pracy Policji, a wycieczka wywołała dużo wrażeń. Spotkanie z Funkcjonariuszem   przybliżyło tajniki pracy w Policji, wzbogaciło wiedzę młodzieży na temat bezpieczeństwa na drodze, w domu  i w szkole oraz przyniosło wiele radości.