11.05.2023 r. uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy wraz z opiekunami wybrali się do Muzeum Przyrody i Techniki, aby obejrzeć wystawę pt. „Dawne zawody w miniaturze.”

Uczniowie mieli możliwość cofnięcia się w przeszłość i poznania zawodów, które wykonywali ich przodkowie.

Uczestnicy z wielkim zainteresowaniem przyglądali się miniaturowym ekspozycjom przedstawiającym historię dawnych zawodów. Wśród nich znalazły się zawody już zapomniane, wyparte przez rozwój technologii, takie jak  praczka czy zielarka, modystka oraz rzadkie – jak kowal, szewc, lutnik. Wśród ekspozycji nie zabrakło zawodów nadal wykonywanych, a wśród nich piekarz, krawcowa, stolarz i fotograf.

To była wspaniała lekcja historii, która pozostanie w pamięci uczniów na długo.