8 czerwca.2022 r. odbyła się wycieczka krajoznawczo- turystyczna do Rezerwatu Przyrody Rosochacz, której celem było przejście przez uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ścieżki edukacyjnej mieszczącej się na tym terenie. Uczniowie podążając dwukilometrową ścieżką dydaktyczną, poznali ciekawe i chronione gatunki roślin,  m. in. wawrzynek wilcze łyko, cis, rosiczka okrągłolistna oraz różne typy siedliskowych lasów i innych elementów takich jak: rzeka Świętojanka, powalone drzewo, huby.

Zakończeniem wycieczki było wspólne pieczenie kiełbasek zorganizowane przy leśniczówce.

Opiekunami wycieczki były: p. Alina Plewińska i p. Anna Haba.