W dniu 12.05.2022r. siedmioosobowa grupa uczniów klas III Szkoły Branżowej i Przyspasabiającej Do Pracy pod opieką wychowawcy W. Pociecha odwiedziła Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie i Kałkowie –Godowie. Uczniowie zapoznali się z działalnością usługowo-produkcyjną ZAZ i ofertami pracy w  skierowanymi do osób  niepełnosprawnych.  Z zaciekawieniem obserwowali pracę osób niepełnosprawnych  m.in. w pralni, prasowalni, stolarni, pracowni krawieckiej, gospodarstwa domowego, rękodzieła artystycznego , pracowni wytworów gipsowych oraz w ośrodku wypoczynkowym.  Uczniowie mieli również okazję zwiedzić ZOO mieszczące się nieopodal  PZAZu  w Kałkowie –Godowie. W wycieczce uczestniczyli następujący uczniowie klas III: Mateusz Baran, Diana Kaczor, Kamil Wójcik, Katarzyna Głowacka, Kinga Kowalska, Weronika Nobis i Patryk Ciosek.