Dn. 28.09.2023r uczniowie zespołów edukacyjno – terapeutycznych kl. I-VI Szkoły Podstawowej odwiedzili Komendę Powiatową Policji w Starachowicach. Celem wycieczki było poznanie struktury pracy Policji, zwiedzanie budynku Komendy, oglądanie radiowozu policyjnego , obejrzenie krótkiego pokazu wyszkolonego do pracy w policji psa oraz przypomnienie ważnych zasad bezpieczeństwa.

Podczas wizyty na Komisariacie uczniowie mogli bliżej zapoznać się z pracą Funkcjonariuszy poszczególnych pionów. Uczniowie chętnie i z wielką ciekawością słuchali opowiadań na temat pełnionych przez nich funkcji. W czasie pobytu w Komendzie uczniowie dowiedzieli się jakie czynności wykonuje między innymi oficer dyżurny policji, technik kryminalistyki czy dzielnicowy. Dzieci miały możliwość przymierzenia elementów stroju policyjnego.

Podczas wizyty zwiedzili dyżurkę – stanowisko dowodzenia i monitoring miasta. Pan Policjant wytłumaczył jak działa i do czego służy pomieszczenie z lustrem weneckim , gdzie uczniowie również mieli okazje zobaczyć pomieszczenie na żywo i zrobić pamiątkowe zdjęcia. Kolejna część spotkania odbyła się na placu policyjnym. Pan policjant  pokazał uczniom służbowy radiowóz. Największym zainteresowaniem dla dzieci była możliwość obejrzenia a nawet przebywania w policyjnym radiowozie. Zwiedzanie zakończyliśmy w sali konferencyjnej gdzie została omówiona tematyka bezpieczeństwa na drodze.

Uczniowie przypomnieli sobie znaki drogowe oraz jak prawidłowo poruszać się na przejściu bez sygnalizacji świetlnej i z sygnalizacją oraz jak ważne są odblaski. Jednak największą atrakcją okazała się możliwość zrobienia swoich własnych odcisków dłoni na specjalnie przygotowanych kartkach. To była dla nas bardzo pouczająca lekcja.

Uczniowie podczas zajęć czynnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali pytania, dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Prelekcja ta będzie miała zapewne wpływ na kreowanie  pozytywnego wizerunku policjanta i znaczenie jego pracy dla społeczeństwa. To spotkanie oraz treści przekazane na pewno na długo pozostaną w naszej pamięci.