Dn. 14.09.2022r uczniowie kl. I-IV Szkoły Podstawowej odwiedzili Komendę Powiatową Policji w Starachowicach. Celem wycieczki było poznanie struktury pracy Policji, zwiedzanie budynku Komendy, oglądanie radiowozu policyjnego oraz przypomnienie ważnych zasad bezpieczeństwa.

Podczas wizyty na Komisariacie uczniowie mogli bliżej zapoznać się z pracą Funkcjonariuszy poszczególnych pionów. Uczniowie chętnie i z wielką ciekawością słuchali opowiadań na temat pełnionych przez nich funkcji. Pan Policjant zapoznał dzieci z pracą dyżurnego. Uczniowie mieli możliwość  zobaczyć  dyżurkę ,
w której Policjanci jako pierwsi przyjmują zgłoszenia od mieszkańców. Funkcjonariusz w sposób interesujący dla uczniów opowiedział o trudnej i odpowiedzialnej pracy Policji . Wszyscy zgodnie stwierdzili, że Policjanci wykonują trudną i bardzo dynamiczną pracę.

Ostatnia część spotkania odbyła się na placu policyjnym. Policjanci pokazali uczniom służbowe radiowozy. Największym zainteresowaniem dla dzieci była możliwość obejrzenia a nawet przebywania w policyjnym radiowozie. Przy tej okazji zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia.

Spotkanie z Panem Policjantem  wzbogaciło wiedzę dzieci na temat bezpieczeństwa na drodze, w domu  i w szkole oraz przyniosło wiele radości.

Uczniowie zadawali mnóstwo pytań na temat pracy Policji, a wycieczka wywołała tyle wrażeń, że w chęcią wybierzemy się tam ponownie. Pełni emocji, zadowolenia  uczniowie naszej Placówki maszerowali do szkoły pamiętając o zasadach ruchu drogowego.