Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Starachowicach dba o propagowanie i rozwój sportowy osób niepełnosprawnych. W ramach Olimpiad Specjalnych dzieci i młodzież Ośrodka trenują w Klubie Sportowym „ARKA”, którego celem jest wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez zapewnienie im udziału  w treningach  i współzawodnictwie sportowym. Zaangażowanie nauczycieli w pracę z dziećmi i młodzieżą przyniosło ogromny sukces. W dniach od 05.05.2022r. do 07.05.2022r. odbyły się  XII  Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Rybniku. Jedną z dyscyplin sportowych uprawianą w ramach Olimpiad jest Bocce.  W naszym Ośrodku pod kierunkiem Pani Anny Góry nauczyciela wychowania fizycznego realizowana była innowacja pedagogiczna, której celem było popularyzowanie Bocce. Jedną z uczestniczek była uczennica Paulina Karwacka, która reprezentowała na Olimpiadzie Województwo Świętokrzyskie. W Rybniku osiągnęła sukces, wygrywając dwa srebrne medale  w Bocce (indywidualnie i drużynowo). Gratulujemy drużynie sukcesu – trenujemy dalej z myślą  o dalszych sukcesach i sięganiu po coraz to lepsze wyniki wedle idei Olimpiad Specjalnych „Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku”.