20 stycznia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XIX Złazie Turystycznym Szlakiem Powstańców Styczniowych  im. Karola Kality Rębajły. W trudnych zimowych warunkach pogodowych pokonali długą trasę docierając do polany w Lipiu Podłaziska. Tam spotkali się z uczniami z innych szkół aby wspólnie uczcić 160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Na miejscu, uczniowie zastali zrekonstruowany obóz powstańczy oraz dzięki członkom Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego GROT  Oddział Powstańczy 1863 zobaczyli, jaką  bronią posługiwali się powstańcy i jak wyglądały ich stroje. Na cześć Powstańców  Styczniowych, którzy po zwycięskiej walce 17 stycznia 1864 roku na czele z Karolem Kalitą odpoczywali na tej polanie oddano strzały z broni czarnoprochowej oraz odśpiewano pieśni patriotyczne m.in. ,,Marsz Strzelców”.