26 września br. odbyły się XXI „Wrześniowe Spotkania Dzieci i Młodzieży na Wykusie”. To cykliczna uroczystość poświęcona żołnierzom Oddziałów
Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury” – „Nurt”. Patronat nad wydarzeniem tradycyjnie objął  Starosta Starachowicki  Pan Piotr Ambroszczyk.  Inicjatorami i organizatorami „Wrześniowych Spotkań…” są Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Starachowicach i Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi. Pamięć partyzantów AK została uczczona wspólną modlitwą podczas mszy świętej, której przewodniczył ojciec Benedykt z opactwa ojców Cystersów w Wąchocku. Uroczystość rozpoczęły p. Elżbieta Kowalczyk– Dyrektor SOSW w Starachowicach i p. Bożena Wrona – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów AK w Wielkiej Wsi. Wszyscy zgromadzeni przy kapliczce na Wykusie wysłuchali z ogromnym zaciekawieniem gawędy druhny Anny Skibińskiej oraz pieśni partyzanckich w wykonaniu uczniów SOSW i Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi. Następnie delegacje władz oraz szkół złożyli wiązanki oraz zapalili znicze pamięci przy kapliczce Matki Boskiej Bolesnej. Swoją obecnością zaszczycili nas: Starosta p.Piotr Ambroszczyk, Dyrektor Wydziału Edukacji p. Michał Gutowski, Druhna Anna Skibińska, p. Jacek Banaczkowski – syn Stefana Banaczkowskiego ps. „Czortek”, walczącego w oddziale Ponurego, p. Janusz Skibiński, brat Albert  z Opactwa Cystersów w Wąchocku, uczniowie ze szkoły podstawowej nr 11 w Starachowicach, uczniowie szkoły podstawowej w Radkowicach i Parszowie, wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego ze Skarżyska, oraz przedstawiciele Lasów Państwowych z nadleśnictwa w Suchedniowie. Na zakończenie „Wrześniowych Spotkań…” odbyło się uroczyste posadzenie certyfikowanej sadzonki dębu „Bartka”, stawiając tym samym pomnik pamięci Eugeniuszowi Kaszyńskiemu ps. „Nurt” dowódcy Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK Ponury – Nurt.