20.12.2022 przedstawiciele samorządu uczniowskiego z opiekunem p. Sylwią Dybowską udali z wizytą do Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W imieniu całej społeczności szkolnej przekazano świąteczne życzenia oraz własnoręcznie wykonany przez uczniów upominek. Spotkaniu towarzyszyła miła i serdeczna atmosfera. Przedstawiciele UTW przekazali pamiątkowy album oraz słodkości. Serdeczne podziękowania dla pani Kingi Rajkowskiej za wykonanie podarunków.