W związku z przypadającym na 1 marca Narodowym Dniem Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych’’ w grupach wychowawczych odbyły się zajęcia poświęcone tej tematyce. Zajęcia  miały na celu przybliżyć wychowankom  sylwetki żołnierzy, którzy nie chcieli się zgodzić na komunistyczną okupację i zdecydowali się na nieskładanie broni i kontynuowanie walki. Młodzież dowiedziała  się m.in. o motywach, jakimi kierowali się żołnierze polskiego podziemia niepodległościowego, a także o trudnych, często skomplikowanych realiach, w jakich przyszło im działać, po zakończeniu II Wojny Światowej.

Organizator zajęć Karolina Rożek i Janusz Sobiecki